دسته: کمک به خلق

0

برآوردن نیاز برادر مسلمان

امام صادق (ع): مَن کانَ حاجَهِ أخیهِ المُسلِمِ کانَ اللهُ فی حاجَتِهِ ما کانَ فی حاجَهِ أخیهِ. کسی که در پی برآوردن نیاز برادر مسلمان خود باشد، تا زمانی که در این راه است...

helping_other 0

پاداشهای دنیوی و اخروی با انجام سه کار …

پیامبر صلى‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله : مَنْ نَفَّسَ مِنْ مُسْلِمٍ کُرْبَهً مِنْ کُرَبِ الدُّنْیا نَفَّسَ اللّه‏ُ عَنْهُ کُرْبَهً مِنْ کُرَبِ یَوْمِ الْقیامَهِ وَ مَنْ یَسَّرَ عَلى مُعْسِرٍ یَسَّرَ اللّه‏ُ عَلَیْهِ فِى الدُّنْیا وَ...