دسته: قیامت

0

یوم الورود

وحشتناک ترین لحظه ى زندگى، لحظه ایست که انسان رادر سرازیرى قبر می گذارند. شخصى نزد امام صادق(ع)رفت و گفت من از ان لحظه بسیار می ترسم، چه کنم؟امام صادق(ع)فرمودند: زیارت عاشورا را زیاد...

0

میزان اعمال

میزان، وسیلۀ سنجیدن است. و هر چیزی وسیلۀ سنجش خاصّی دارد. اعمال انسان نیز در قیامت سنجیده می شود. قرآن در آیاتی چند به این حقیقت اشاره نموده، می فرماید: وَ الوَزنُ یَومَئِذٍ الحَقُّ...