دسته: حدیث قدسی

0

از خجالت آب شدم

✅ یک حدیث قدسی هست که آدم رو از خجالت آب میکنه! خداوند تبارک و تعالی میفرماید: یا مُطْلَقاً فِی وِصٰالِنا، اِرْجِع! وَ یا مُحلفا عَلی هجرنا، کَفَر! إنَّما ابعَدنا اِبْلیس لِانَه لَمْ یَسْجُد...