دسته: امام باقر (ع)

0

خلاصه ی دین اسلام

ابی جارود می گوید: به امام باقر (ع) عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! آیا شما دوستی و پیوند قلبی و پیروی مرا نسبت به خودتان می دانید؟ امام: آری می دانم. ابی جارود:...

0

دوری از خداوند

بسم الله الرحمن الرحیم از پیامدهای پُرخوری، کاهش توجه معنوی و قلبی انسان به پرودگار و تقویت نیروی شهوانی و حیوانی است. امام باقر علیه السلام فرمود: اَبعَدُ الخلق من الله اذا ما اِمتَلَأ...