بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۳۹۷

0

از خجالت آب شدم

✅ یک حدیث قدسی هست که آدم رو از خجالت آب میکنه! خداوند تبارک و تعالی میفرماید: یا مُطْلَقاً فِی وِصٰالِنا، اِرْجِع! وَ یا مُحلفا عَلی هجرنا، کَفَر! إنَّما ابعَدنا اِبْلیس لِانَه لَمْ یَسْجُد...

0

بعضی زنها دو قلب دارند!

آیاممکن است زن دوقلب داشته باشد؟؟ بله، این موضوع را قرآن ثابت کرده. درجلسه ای که عده زیادی از دانشجو‌یان شرکت داشتند استاد از فصاحت و بلاغت و دقت قرآن سخن می گفت که...

0

یوم الورود

وحشتناک ترین لحظه ى زندگى، لحظه ایست که انسان رادر سرازیرى قبر می گذارند. شخصى نزد امام صادق(ع)رفت و گفت من از ان لحظه بسیار می ترسم، چه کنم؟امام صادق(ع)فرمودند: زیارت عاشورا را زیاد...